Imię i nazwisko
Miejscowość
Kod pocztowy
Email
Telefon

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolf System Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 17 (41-100 Siemianowice Śląskie), zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i będą udostępniane podmiotom współpracującym ze Spółką,

3) inspektorem ochrony danych w Spółce jest Pan Ireneusz Ćwiląg, adres e-mail: ireneusz.cwilag@wolfsystem.pl

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, świadczonych usług i prac.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

    |